Wi-Fi logo
Na chatě je volně dostupný internet prostřednictvím Wi-Fi sítě.
Poté, co pronájem chaty přinesl špatnou zkušenost pro majitele i návštěvníky od 1.prosince pokračujeme v původním konceptu, který nám v roce 2015 přinesl tři ocenění v Grand Restaurant a spokojenost klientů. Přijďte se přesvědčit!

Sirky ze Sušice: Doma na Šumavě č. 6

Sirky ze Sušice

Pro Sušici byla vždy výroba sirek tradiční a je velká škoda, že SOLO sirkárna, a. s., výrobu ukončila. Zbyly milióny nezabalených sirek, které získala fi rma Ječmínek, s. r. o., ta je ručně plní do papírových tubusů nebo krabiček a polepuje
etiketou s motivy Vydrýska, Turnerovy chaty a řeky Vydry. „Snažíme se navázat na tradici sirkařství v Sušici a dostat k zákazníkům zápalky, které byly vyrobeny původní metodou, ale zřejmě by se již nikdy ke spotřebiteli nedostaly,“ vysvětlil certifikační komisi pan Zelinger.

Kontakt:

Ječmínek, s. r. o., Jaroslav Zelinger
Turnerova chata – Povydří
tel.: +420 376 599 234, +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Otevřeno: denně 10 – 18 hodin